หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/6 ต่อไป
วิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา : รหัสวิชา 05-210-314
หน่วยที่ 3 Product Positioning - The Definition of Positioning

ภาพที่ 3.1


หน่วยที่ 3 Product Positioning

The Definition of Positioning

ความหมายของคำว่า"ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์"

Positioning is the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in the target market’s mind.
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.1